O Firmie

O Firmie

Przedsiębiorstwo Budowlane Kompleks to firma oferująca kompleksowe usługi budowlane od 1991 roku. Ponad 30 letnie doświadczenie w branży pozwala nam realizować najtrudniejsze technologicznie projekty.

Posiadamy szeroką kadrę inżynierską w tym projektantów, kierowników robót budwolanych, instalacji wentylacji, elektrycznych oraz sanitarnych.

Zakres usług świadczonych przez przedsiębiorstwo:

  • Roboty modernizacyjne na obiektach specjalistycznych typu: sale operacyjne, pomieszczenia sterylne, pomieszczenia rentgenów i inne pomieszczenia szpitalne,
  • Roboty inwestycyjno - budowlane wraz z kosztorysowaniem, wykonywaniem inwentaryzacji, przedmiarów robot i projektowaniem,
  • Roboty remontowo - budowlane i instalacyjne,
  • Produkcja i montaż mebli, stolarki budowlanej i innych wyrobów stolarskich poprzedzonych wizualizacją projektową.