Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.

Rozbudowa, nadbudowa budynku administacyjno - socjalnego wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na funkcję laboratoryjną, budowa łącznika komunikacyjnego budowa nawierzchni umocnionych.