Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach

Przebudowa pomieszczeń na pododdział Leczenia ran przewlekłych.