Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

Remont pomieszczeń parteru budynku A oraz pomieszczeń parteru budynku E RCKIK w Katowicach.