Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof.Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof.Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Adaptacja zespołu pomieszczeń zabiegowych wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych w zespole Sali do zabiegów wewnątrznaczyniowych w obrębie tętnic wewnątrzmózgowych Bloku Operacyjnego na drugim piętrze budynku SSW na terenie Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.