Euromedic Kliniki Specjalistyczne sp.z o.o.

Euromedic Kliniki Specjalistyczne sp.z o.o.

Budowa Szpitala Wielospecjalistycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej.