Placówki Oświatowe

Placówki Oświatowe

  • Przedszkole w Warszowicach
  • Miejski Zespół Placówek Oświatowych w Rybniku
  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rybniku
  • Dom Dziecka w Rybniku
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli
  • Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku
  • Politechnika Śląska w Gliwicach
  • Zespół Szkół nr 9 w Jastrzębiu–Zdroju
  • Uniwersytet Jagieloński w Krakowie