Gmina Godów - Przedszkole

Gmina Godów - Przedszkole

Wykonanie robót budowlanych polegających na dokończeniu robót związanych z budową obiektu przyszkolnej wielofunkcyjnej sali gimnastycznej z zapleczem higieniczno-sanitarnym z oddziałami przedszkolnymi z zapleczem kuchennym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Godowie przy ul. Szkolnej.