Pełny zakres robót budowlanych

Pełny zakres robót budowlanych

Pełny zakres robót budowlanych (roboty wyburzeniowe, fundamentowe, murowe, żelbetowe, ociepleniowe, tynkarskie itd.).