Prace modernizacyjne

Prace modernizacyjne

Prace modernizacyjne na specjalistycznych obiektach - obiekty służby zdrowia (sale operacyjne, pomieszczenia sterylne, pomieszczenia rentgenu), bazy transportowe (stacje kontroli pojazdów).