SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie - wykonanie prac budowlanych, adaptacyjnych i montażowo-instalacyjnych

SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie - wykonanie prac budowlanych, adaptacyjnych i montażowo-instalacyjnych

Wykonanie prac budowlanych, adaptacyjnych i montażowo-instalacyjnych w pomieszczeniach pracowni dla potrzeb Asurion 7C20 FlexArm w Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie.