Prace budownale i wykończeniowe: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - Angiograf i Rezonans Magnetyczny

Prace budownale i wykończeniowe: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - Angiograf i Rezonans Magnetyczny

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w zakresie adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczeń dla potrzeb dwupłaszczyznowego angiografu oraz rezonansu magnetycznego.